News

Технологична модернизация в предприятието

На 18.04.2023 г. фирма „СЕВАН С.В.“ ЕООД сключи договор за финансиране No BG-RRP-3.004-0999-C01 по п...
Read »

Уведомление за инвестиционно намерение

Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценкана въздейств...
Read »

Официално становище от СЕВАН С.В. ЕООД

Официално становище от СЕВАН С.В. ЕООД - изтеглиПриложение 1 - изтеглиПриложение 2 - изтеглиПр...
Read »

Проект: BG16RFOP002-2.089-3276-C01 - 29.10.2021г.

Проект: BG16RFOP002-2.089-3276-C01, Подкрепа за малкипредприятия с оборот над 500 000 лв. за преодол...
Read »

Информационно съобщение

 стартира на 18.01.2021г. изпълнението на проект № BG16RFOP002-2.073-20224“Преодоляваненедостига на...
Read »

Обява от Севан С.В ЕООД - 23.10.2020г

Фирма „Севан С.В.” ЕООДЕИК: 201604062Със седалище и адрес на управление: 8012 гр. Бургас, ж.к. „Меде...
Read »

Публична покана

Тръжната документация изтеглете от ТУК.
Read »

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти и партньори,Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на 24.11.2017г. стартира из...
Read »

Публична покана

крaенсрок за подаване на оферти е 01.09.2016г.документи
Read »

ИНФОРМАЦИОННО СЪОБЩЕНИЕ

Уважаеми клиенти и партньори, Имаме удоволствието да Ви с...
Read »