За Компанията

Научете повече за “Севеан С.В.” ЕООД

СЕВАН С.В. ЕООД е бургаска фирма, основана във Варна през 2011 година, чиято сфера на дейност
обхваща няколко направления:

Висококачествени Антифризи и течности за чистачки.


СЕВАН С.В. ЕООД е една от водещите български компании, за производството на авто течности, която разполага със собствена високотехнологична лаборатория, в която се извършва входящ контрол на суровините и материалите, текущ контрол на произвежданата продукция и краен контрол на готовите изделия. Компанията притежава сертификати за внедрена интегрирана система за управление на качеството - ISO 9001:2015, околната среда - ISO 14001:2015, издадени от SGS.

SGS logo

Концепцията на ръководството на предприятието се гради на иновативния подход и разработването на нови по ефективни продукти за масово потребление, подобряване на материалната база и условията на труд, внедряване на високопроизводителни машини и нови технологии, повишаване на квалификацията на работния екип, изграждане на коректност и доверие към партньори и клиенти.

Благодарение на добрия мениджмънт, високото качество и конкурентните цени на продуктите
фирмата успешно навлиза на българския пазар.

Нашата мисия: за устойчив растеж на Вашия бизнес ние предлагаме

  • Специално разработени, персонални технически решения
  • Експертен опит
  • Консултации, свързани с приложенията на продуктите
  • Широко портфолио от авто течности и специализирани химикали и покрития
  • Конкурентни търговски условия
  • Местна подкрепа и регионална достъпност
  • Съвременни системи за контрол за опазване на околната среда

Разгледайте Всички наши продукти