Постигаме много повече

Качество

Ние следим качеството на продуктите си по време на цялото производство и извършваме краен контрол на готовите изделия.

Производство

Севан е една от водещите български компании за производството на авто течности и разполага със собствена високотехнологична лаборатория.

Стандарти

Продуктите на Севан отговарят на редица стандарти, което ги прави отлично решение за всеки.

Логистика

Ние разполагаме с отлично изградена дистрибуторска мрежа, която ни позволява да обслужваме бързо своите клиенти в цялата страна.

Най-добрата грижа за автомобила

ЗА КОМПАНИЯТА

ЛОЯЛНОСТКАЧЕСТВОИНОВАЦИИ

СЕВАН С.В. ЕООД е една от водещите български компании, за производство на авто течности, която разполага със собствена високотехнологична лаборатория, в която се извършва входящ контрол на суровините и материалите, текущ контрол на произвежданата продукция и краен контрол на готовите изделия. Компанията притежава сертификати за внедрена интегрирана система за управление на: качеството - ISO 9001:2015, околна среда ISO 14001:2015, издадени от TUV Rheinland

Прочетете повече