Уведомление за инвестиционно намерение


Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценкана въздействието върху околната среда

УВЕДОМЛЕНИЕза инвестиционно предложениеот “СЕВАН С.В.“ ЕООД, ЕИК 201604062, със седалище и адрес на управление: Гр. Бургас,ж.к. Меден Рудник, бл. 118, ет. 2, офис 11.


Пълният текст на уведомлението, можете да прочетете тук: Изтегли